KESKİNTÜRK & SÖYLEMEZOĞLU HUKUK BÜROSU

UnitedKS – Keskintürk & Söylemezoğlu – Hukuk Bürosu globalleşen dünyanın yerli ve yabancı müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına güncel hukuki hizmetler sunan Türkiye merkezli, prestijli bir Hukuk Bürosu olup, hukuk alanında 28 yılı aşkın tecrübeye sahiptir ve pek çok büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri, girişimcileri ve bireyleri temsil etmektedir.

Hukuk Büromuz ticaret hukuku, yabancı yatırımlar, iş hukuku, bankacılık ve finans hukuku, sermaye piyasası, fikri mülkiyet hukuku, gümrük sorunları, idare hukuku, beyaz yaka suçları, ürün sorumluluğu problemleri ve tüm davalarda uzun yıllara sari tecrübeye sahiptir. UnitedKS Hukuk Büromuz, Consulegis, EurocollectNet, FCIB, NACAM, American Lawyers Quarterly, International Bar Guides vasıtasıyla Türkiye’den gelen veya giden uluslararası işlerde köprü vazifesi görmektedir.

Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz ticari davalar ve uyuşmazlık çözüm mekanizmaları konusunda ve kuruluş, birleşme, şirket devralmaları, bölünme, sermaye şirketleri faaliyetleri, halka arz ve ortak girişim gibi şirket faaliyetlerinde yerli ve yabancı müvekkillerin ticari hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz bankacılık ve finans, ortaklıklar, yatırımlar,proje finansmanı, krediler, ticari alım satımlar, ticari hayatta karşılaşılan basit veya karmaşık ticari işlerle ilgili sözleşme ve yazışmalar, yine bu kapsamda bayilik, finansal kiralama ve faktoring, taşımacılık, işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki sözleşmeler, gayrimenkul, tüketici ve sigorta gibi bütün sözleşme tiplerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konularında uzun ve önemli tecrübelere sahip olup bu konuda yetkin kadroları istihdam etmektedir

Yabancı Yatırımlar

Hukuk büromuz, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının veya bunların ortak ya da sahibi olduğu şirketlerin veya yurtdışındaki yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de direkt yatırım yapmadan önce veya özelleştirmelere girmeden önce veya yap-işlet-devret şeklindeki projelere girmeden önce veya başta devlet olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı ihalelere girmeden önce; hizmet almak için başvurduğu uluslararası bir Hukuk Bürosudur. Türkiye’de yatırıma karar verildikten sonra da yatırımla ilgili bütün hukuki süreci takip etmektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Hukuk büromuz proje finansmanı, kredi sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, foreks işlemleri, ticari işletme rehni, emtia ve yatırım derecesi finansmanı başta olmak üzere finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları, kredi görüşmeleri, kredi yapılandırmaları, finansal araçların önerilmesi ve bu konularda müvekkillerimizin temsili gibi hususlarda Türk finansal piyasalarındaki geniş çevresiyle kapsamlı hizmetlerini müvekillerine uzun yıllardır sunmaya devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk büromuz sermaye piyasası ve borsa mevzuatı ve uygulamaları ile hisse senetleri, tahvil ve bono, vadeli işlemler piyasaları, foreks işlemleri, halka arz ve bunlarla ilişkili olan tüm sermaye piyasası araçları ve işlemleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir.

İş Hukuku

Hukuk büromuz İş Hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda uzmanlaşmış olup, özellikle işveren ve çalışanlar arasında uyuşmazlık çıkmadan önce önleyici hukuk fonksiyonunu icra etmek üzere şirketlere veya şirketlerin insan kaynakları yönetimine kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gerektiğinde şirketlerin konuyla ilgili yöneticilerine eğitimler verilmekte ve anılan alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları minimize etme konusunda gerekli şirket içi düzenlemeleri yapmakta veya önermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz telif hakları, markalar ve endüstriyel tasarımlar, patent ve faydalı modeller, kaynak kullanımı, veri güvenliği ve kullanımı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte olup, hak ihlallerinin ve bu ihlallere ilişkin davaların takibi konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlaşmış bir kadroya sahiptir.

Vergi ve Gümrük Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda tecrübeli bir kadroya sahiptir.

İnşaat Hukuku ve Enerji Hukuku

Hukuk büromuz inşaat projeleri ve sözleşmeleri, ruhsat alımı, yüklenici ve alt yüklenici sözleşmeleri, işçi sözleşmeleri, Know-How sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri ve inşaata bağlı lisans, işletme ve bakım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda yetkinlikle hizmet vermektedir. Ayrıca inşaat projelerinden çıkan ihtilaflarda da görev alınmakta ve talep doğrultusunda gerekli hukuki hizmetler yurtiçi ve yurtdışında verilmektedir.

Ekonomik ve Ticari Suçlar

Ticaret hayatında faaliyet gösteren şirketlerin ister istemez karşılaştığı zorlu ve çözümü noktasında uzmanlık isteyen konulardan biri de ticari dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmete geçirme, ticari bilgi sızdırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlama/içerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa dolandırıcılığı/manipülasyon gibi eylem ve işlemlerdir.

Arabuluculuk ve Tahkim

Hukuk büromuz finans, rekabet, fikri mülkiyet, ürün sorumluluğu, gayrimenkul ve ticaret hukuku kapsamında tahkimde görülen uyuşmazlıkların takibi, önceden verilmiş yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, uzlaşma konularında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte ve tahkim nezdindeki davalarda müvekillerini yetkinlikle temsil etmektedir.

İcra ve Dava Takibi

Ülkemizdeki ticaret ve hukuk alanındaki şirketlerin veya gerçek kişilerin karşılaştığı en önemli konuların başında alacaklarının zamanında ve en tatmin edici bir şekilde takip edilmesi ve tahsil edilmesi hususları oluşturmaktadır. Bunun için de kapsamlı bir mevzuat olan icra iflas mevzuatı ve bağlantılı diğer yasal düzenlemelerin yetkinlikle bilinmesi ve takip edilmesi önem arzettiği gibi en az bu husus kadar bu alacakların ilgili icra daireleri ve yasal merciiler nezdinde takibi de özel ve uzmanlık isteyen bir konu olarak iş hayatında veya kişilerin yaşamlarında yer almaktadır.

Consulegis International Network of Law Firms

EuroCollectNet Lawyers

FCIB – The Finance, Credit & International Business

NACAM

American Lawyers Quarterly

International Bar Guides