UnitedKS Hukuk Bürosu globalleşen dünyanın yerli ve yabancı müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına güncel hukuki hizmetler sunan Türkiye merkezli, prestijli bir Hukuk Bürosu olup, hukuk alanında 28 yılı aşkın tecrübeye sahiptir ve pek çok büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri, girişimcileri ve bireyleri temsil etmektedir.

Hukuk Büromuz ticaret hukuku, yabancı yatırımlar, iş hukuku, bankacılık ve finans hukuku, sermaye piyasası, fikri mülkiyet hukuku, gümrük sorunları, idare hukuku, beyaz yaka suçları, ürün sorumluluğu problemleri ve tüm davalarda uzun yıllara sari tecrübeye sahiptir. UnitedKS Hukuk Büromuz, Consulegis, EurocollectNet, FCIB, NACAM, American Lawyers Quarterly, International Bar Guides vasıtasıyla Türkiye’den gelen veya giden uluslararası işlerde köprü vazifesi görmektedir.

Bizler avukat müvekkil ilişkisinin özelliğinden ötürü onun mutlak gizliliğine inanıyor ve müvekkillerimizden avukatları sıfatıyla iş ilişkimiz çerçevesinde elde ettiğimiz bilgileri bu özel hassasiyet çerçevesinde korumaya önem veriyoruz. Güven, avukat ve müvekkil arasındaki temsil ilişkinin temel faktörü olduğundan, tarafımızca icra edilen tüm hukuki işlemlerin öncesinde ve sonrasında müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Hukuk büromuz ve avukatlarımız; mevzuattaki değişiklikleri, Temyiz Mahkemesi kararlarını, İdari Kuruluşların ve Avrupa Birliği Kuruluşları’nın kararlarını ve direktiflerini ve bunlarla ilgili güncel gelişmeleri takip ederler. UnitedKS, müvekkillerin ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli ve profesyonel yaklaşımla çözüm bulur.

Büromuzdaki meslektaşlarımızca yürütülen her işte en az masrafla en düşük ücretlendirmeyi uygulamaya çaba göstermekteyiz.

Her bir müvekkilimizin temsili için alanında uzman, karmaşık konularda hukuki ve teknik destek sunan danışman kadrolarımız  ile davalarını mahkemeler ve ilgili merciiler nezdinde etkinlikle takip eden avukatlarımız mevcuttur. Hukuk Büromuz sahip olduğu nitelikleriyle esnek, doğru ve hızlı şekilde hukuki işlemler yürütmektedir.